Politik i Centrum

På söndag är det val. GÖR ETT VAL. Så viktigt att utnyttja sin rösträtt, vare sig du tycker som jag eller är helt på andra sidan spektrummet så vill jag att DU röstar (eller förtidsröstar). En annan sak som jag vill t aupp lite snabbt är att jag tycker att vi bör respektera allas rätt att rösta som de vill, alla har rätt till sitt eget tycke och till sin åsikt, sen behöver man inte hålla med den. Jag blir ärligt talat väldig t besviken på mina vänner på FB, när de skriver saker som att röstar du på det eller det partiet så kan du plocka bort mig som vän, eller på Instagram att de t.ex. går in på ett visst parti och kollar vem som följer partiet, så blockar de alla sina följare som följer just detta parti. Vart har liksom demokratin och åsiktsfriheten då tagit vägen?

Supermånga som inte vågar säga vem de ska rösta på. Jag tänker dock göra det. Jag är en inbiten Moderat, har aldrig röstat annorlunda (sista valet röstade jag på M för Riksdagen, men SD för landsting och kommunala, något som jag också gav mina grunder till i ett långt blogginlägg), men jag står nu och vejjar om jag inte ska lägga mina röster på SD. Och NEJ, jag är inte rasist (för nej, de flesta som röstar på SD är inte rasister, 70% av de som röstade på SD i förra valet är just utlänningar, som har jobbat för att komma dit de är i dagens Sverige, som har hjälpt till att bygga upp detta land vi har idag och som ser alla problemen som har skapats de senaste åren främst p.g.a. den dåliga immigrationspolitik som har tillhandahållits, men främst för hur man hanterar de immigranter som kommer vilket har lett till det kaos som faktiskt råder runt om i Sverige idag). Sverige har en skyldighet att ta hand om alla som vi tagit in hitintill och hjälpa de att anpassa sig, helt enkelt satsa på de personer som kommit hit och faktiskt behöver mycket mer hjälp än de har fått idag, allt från ekonomiskt, kulturellt etc.

Håller jag med om allt som SD står för? Nej, visst finns det saker som jag inte tycker är bra, men så är det med alla partier, man kan väl inte hålla med om allt? Slakta mig, men jag tycker Jimmie Åkesson har gjort en enorm utveckling, Jimmie är en smart man som jag tycker för till en stor del med en politik som jag tycker är viktig.

Men detta skulle inte vara ett inlägg om vad jag röstar på, eller förklaringar varför, jag ville posta lite allmän info. Här kommer en av valets stora frågor nämligen den om PENSIONERNA och PERSONLIG ASSISTANS och vad de olika partierna tycker och säger:

De fem partier (S, C, L, KD, M) som står bakom dagens pensionssystem driver få pensionsfrågor utanför pensionsgruppens arbete.

Riksdagens blocköverskridande pensionsgrupp har föreslagit ­att åldersgränserna i det allmänna pensionssystemet ska justeras uppåt.

Redan 2020 väntas lägsta ­åldersgränsen för allmän pension höjas från 61 till 62 år.

VÄNSTERPARTIET

 • ▪▪ Vänsterpartiet står inte bakom det förslag att höja åldersgränserna som riks­dagens pensionsgrupp har presenterat.
 • I stället vill de riva upp systemet och ersätta det med ett nytt.
 • Inom ramen för det befintliga systemet vill V höja garantipension och avskaffa den så kallade bromsen, den mekanism som gör att pensionerna kan sänkas i lågkonjunkturer.
 • Partiet vill även ha en individualiserad föräldraförsäkring där man delar lika på föräldraförsäkringen. Det ska, menar V, minska köns­skillnaderna i lön och pension.

MILJÖPARTIET

 • ▪▪ MP ingår inte i pensionsgruppen men stödjer delar av förslagen, bland annat att reformera premie­pensions­systemet.
 • Partiet vill höja garantipensionerna och avveckla pensionärsskatten.
 • MP vill underlätta för äldre personal inom välfärden att gå ner i arbetstid åren före pension, med bibehållen lön och utan att det drabbar pensionen. Partiet vill behålla 61-årsgränsen för allmän pension.
 • De vill dessutom att de statliga pensionsfonderna rensas från klimatbelastande placeringar i kol, ­olja och naturgas.

SOCIALDEMOKRATERNA

 • Partiet vill sänka skatten för pensionärer över 65 år med inkomster på 206 100–1 170 800 kronor per år.
 • Målet är att den så kallade pensionärsskatten ska vara helt avskaffad till 2020.
 • S går till val med ambitionen att den samlade pensionen (allmän pension och ­tjänstepension) på sikt ska vara 70 procent av slutlönen.
 • S vill även höja pensionen med upp till 600 kronor i månaden för de som får 9 000–17 000 kronor i månaden i pension. De reella pensionsavsättningarna ska även höjas, från 17,21 ­procent till 18,5 procent av lönen.

CENTERPARTIET

 • C ingår i riksdagens pensionsgrupp och är positivt till höjda pensionsåldrar. Partiet vill införa en riktålder för pensionen som följer medellivslängden. I praktiken innebär det att åldersgränserna höjs.
 • C vill även att trygghetsförsäkringarna anpassas efter riktåldern och att de avtalsbaserade tjänstepensionerna anpassas till en allt ­högre medel­ålder. Partiet vill höja pensionerna för dem som har garanti­pension ­eller låg inkomstpension. Partiet vill sänka arbetsgivaravgifterna för äldre och ­införa dubbla jobbskatteavdrag från det år du fyller 65 år.

LIBERALERNA

 • Partiet vill att fler jobbar högt upp i åren och vill därför att rätten att jobba kvar ska höjas till 71 år.
 • De vill sänka skatten för pensionärer och införa ett särskilt jobbskatteavdrag från 63 års ålder som ska göra det extra lönsamt för äldre att fortsätta jobba.
 • Liberalerna vill även att bostadstillägget höjs. Dessutom vill de att det ska börja betalas ut automatiskt till de berättigade. I dag måste du ­ansöka om det.

MODERATERNA

 • Partiet vill höja bostadstillägget för pensionärer för att stärka ekonomin för dem som har det sämst ställt. De vill även sänka skatten för pensionärer.
 • M vill också införa ett förhöjt ­jobbskatteavdrag för äldre. Det ­skulle innebära en skattesänkning på 1 000 kronor för en person som tjänar 20 000 kronor per månad.
 • M vill även sänka ålders­gränsen för jobbskatteavdraget, från 65 till 64 år.

KRISTDEMOKRATERNA

 • Partiet vill sänka skatten för pensionärer till samma nivå som för löntagare. KD vill också höja garantipensionen.
 • KD vill att antalet barnrättsår ska utökas från fyra till fem och den generella jämförelseinkomsten i barnrättsåren ska höjas från 75 procent till 85 procent. Detta för att på sikt jämna ut pensionsskillnaderna mellan könen. Partiet vill även att den ­totala premiepensionen ska fördelas lika mellan makar som har gemensamma barn under tolv år.

SVERIGEDEMOKRATERNA

 • SD ingår inte i riksdagens ­pensionsgrupp och motsätter sig de förslag på höjd pensionsålder som presenterats.
 • Partiet har även röstat emot den rödgröna ­regeringens förslag att sänka ­skatten för pensionärer.
 • SD vill i stället avskaffa den så kallade pensionärsskatten helt ­genom att ersätta det förhöjda grundavdraget med jobbskatte­avdraget.
 • Partiet vill även höja både det ­särskilda bostadstillägget för ­pensionärer och garantipensionen med 1 000 kronor vardera.

PERSONLIG ASSISTANS:

VÄNSTERPARTIET

 • Vill förstatliga den personliga ­assistansen.
 •  Vill ändra lagen så att grundintentionen i LSS uppfylls. ”Att barn blir nekade assistans för hjälp med ­andningen är orimligt”.
 • Bedömningarna vad gäller ­assistans måste göras utifrån ­människors faktiska behov.
 • De barn som har behov av assistans för att leva ett liv som andra ska få assistans.

MILJÖPARTIET

 • Vill skjuta till en miljard kronor per år så att alla funktionshindrade ska få det stöd de har rätt till.
 • LSS-lagen ska förtydligas så att ”lagens intentioner kan säkras
  i praktiken”.
 • Vill återgå till den rättspraxis som gällde före domen om egenvård 2012.
 • Andningshjälp och sondmatning ska ses som grundläggande behov och ge rätt till personlig assistans.

SOCIALDEMOKRATERNA

 •  Vill satsa mellan 700 miljoner och en miljard kronor extra per år på den personliga assistansen.
 • Andning och sondmatning ska vara grundläggande behov. Den som ­behöver hjälp med sondmatning eller andningsstöd ska få assistans för det.
 •  Vill reformera LSS och förtydliga lagstiftningen så att den ger bättre möjligheter för dem med funktionsnedsättning att leva självständiga liv.

CENTERPARTIET

 • Kräver lagändring som slår fast att andning och sondmatning är grundläggande behov som ska ge lagstadgad rätt till assistans.
 • Vill satsa 700 miljoner kronor ­årligen för att säkerställa att när ­lagändringen trätt i kraft ska dessa människor få statlig assistans.
 • Vill återupprätta intentionerna med LSS och ge alla funktions­hindrade ”rätten att leva som alla ­andra”.

LIBERALERNA

 • Vill förtydliga lagen och återställa LSS till ”den frihetsreform den en gång var”.
 • Vill satsa ytterligare 1,5 miljarder kronor på assistansen.
 • Vill förstatliga assistansen.
 • Vill avskaffa de regelmässiga ­tvåårsomprövningarna samt avskaffa den övre åldergränsen för assistans.
 • Vill avskaffa uppdelningen i grundläggande och andra personliga ­behov.

MODERATERNA

 • Barn med omfattande och ­varaktig funktionsnedsättning ska ha rätt till personlig assistans.
 • Barn som har behov av sond­matning och andningsstöd ska få assistanshjälp för det.
 • Vill säkerställa att alla barn som har behov av assistans får den hjälp de behöver och har möjlighet att bo kvar hemma hos sina ­familjer.

KRISTDEMOKRATERNA

 • Vill säkra LSS så att de som ­behöver ersättning ”kan leva, inte bara överleva”.
 • Vill tillsätta en snabbutredning för att återupprätta LSS.
 • Vill fortsätta utveckla LSS så att även föräldraskap och att ha ­arbete ska räknas som grund­läggande behov för funktions­hindrade.

SVERIGEDEMOKRATERNA

 • Vill återställa de ursprungliga ­intentionerna med LSS.
 • Vill tydliggöra i lagen vad som ska ingå i grundläggande behov.
 • Sondmatning, andning och ­andra egenvårdsåtgärder ska ­räknas som grundläggande behov.
 • Kräver omprövning av besluten för dem som fått avslag eller ­neddragning av assistansen under de senaste åren.

Infon är tagen ur artiklar på Aftonbladet:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/5VqdG1

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/dd1wdj/loftet-ska-satsa-700-miljoner-kronor-per-ar

Imorgon tänker jag publicer ett inlägg med vad de alla 8 stora partierna tycker om de viktigast valfrågorna (20-30st).

xoxo,

Vicky

Share

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.